O aplikaci

Do aplikace psycholohgických testů se přihlásíte pomoci hesla zaslaného nakladatelstvím Propsyco na Váš mail.

Heslo si můžete změnit až po přihlášení, kliknutím na Vaše jméno v pravém horním rohu. Zároveň si můžete nastavit hladiny spolehlivosti pro KIT. Vysvětlení k hladinám spolehlivosti je uvedeno ve formuláři u jednotlivých políček. K editačnímu formuláři hladin spolehlivosti se dostanete také kliknutím na Vaše jméno v pravém horním rohu aplikace.

Po přihlášení se Vám objeví seznam klientů. Při prvním přihlášení je seznam klientů prázdný. V levém horním rohu je tlačítko „Nový klient." U zadávaných klientů doporučujeme nepoužívat citlivé osobní údaje.(Jméno a příjmení spolu s datem narození je citlivým osobním údajem). Pokud tak činíte je to pouze na Vaší odpovědnosti. Doporučujeme používat kódování jména a příjmení, pomocí něhož budete schopni identifikovat osobu pouze Vy. Datum narození nelze měnit, protože je nutné pro správné vyhodnocení testu.

Po založení klienta se po zmáčknutí tlačítka „Detail," na řádku klienta (pravý horní sloupec) zobrazí přehled informací o klientovi: Kód, Datum narození, Pohlaví a tabulka se seznamem absolvovaných testů. V pravé horní části obrazovky se nachází tlačítka „smazat klienta," a „nový test," a vyhledávací tlačítko k tabulce testu. Po zmáčknutí tlačítka „nový test," s textem "Prosím zvolte vyšetření". Vyšetření zvolíte pomoci rozbalovacího seznamu: "Typ vyšetření(kreditů)". UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné test zvolit musíte mít k testu alespoň jeden kredit (počet Vašich kreditů je uveden v závorce za názvem testu v rozbalovacím seznamu)

Kredity jsou přidělovány na základe přijaté platby.


KIT

Po volbě "Krátky inteligenční test" se Vám zobrazí formulář testu.Políčka označené červeně jsou povinná. Červená barva rovněž ukazuje na hodnoty mimo meze. Datum vyšetření je důležitý údaj, protože slouží k výpočtu přesného věku klienta ke dni testování. Zadávejte prosím datum skutečného testování a nikoliv den vyplnění formuláře. Vzdělání v den vyšetření vyberte ze seznamu. Skóry: Vyplňujte jednotlivé skóry, povolený rozsah je vidět pokud je pole nevyplněno. V mimořádných případech, kdy k danému subtestu nemáte validní skóry, vyplňte do prvního políčka znak "n" takto označený subtest nebude zpracován, ale obdržíte výsledky z validních dat pro ostatní subtesty. V případě, že chybí jediný subtest nelze počítat celkový skór. Subtesty uložíte tlačítkem „uložit," hodnoty lze měnit až do chvíle než zmáčknete tlačítko uložit! Uložením testu je odečítán příslušný kredit a zobrazí se vyhodnoceni testu.


TOMAL-2

Po volbě "TOMAL-2" se Vám zobrazí formulář testu. Políčka označené červeně jsou povinná. Červená barva rovněž ukazuje na hodnoty mimo meze. Datum vyšetření je důležitý údaj, protože slouží k výpočtu přesného věku klienta ke dni testování. Zadávejte prosím datum skutečného testování a nikoliv den vyplnění formuláře. Vzdělání v den vyšetření vyberte ze seznamu. Skóry: Vyplňujte jednotlivé skóry, povolený rozsah je vidět pokud je pole nevyplněno. V mimořádných případech, kdy k danému subtestu nemáte validní skóry, vyplňte do prvního políčka znak "n". Subtesty uložíte tlačítkem „uložit," hodnoty lze měnit až do chvíle než zmáčknete tlačítko uložit! Uložením testu je odečítán příslušný kredit a zobrazí se vyhodnoceni testu.
Při vyhodnocení bude subtest do indexu dopočítán v případě, že splníte následující podmínky: Nebyl administrován jen jediný chybějící subtest v indexu. Index verbálního oddáleného vybavení (IVOV) a Index asociačního vybavení (IAV) musí mít administrované všechny subtesty, jinak není vyhodnocen. V případě, že v indexech chybí dva subtesty, pak tento nebude počítán, ale obdržíte výsledky z validních dat pro ostatní indexy. Výpočty provedené na základě programu přinášejí přesnější výsledky než výsledky získané z tabulek, proto se tyto výsledky se mohou lišit.

Test si můžet vytisknout - použijte prosím rozbalovací tlačítko "Tisk" s položkami "Tiskárna" a "PDF". Formát tisku při použití "Tiskarna" je dán Vaším lokálním systémovým nastavením a aplikace ho nemůže ovlivnit. Při volbě "PDF" je vygenerován soubor ke staženi ve formátu PDF. Tlačítkem zpět se vrátíte do přehledu klienta. Vyhodnocení testu je možné opakovaně zobrazit bez ztráty kreditu pomoci tlačítka "Vyhodnoceni" na řádku konkrétního testu v přehledu klienta. Seznam klientů si zobrazíte kliknutím na odkaz "klienti," v horní zelené liště. V odkazu „ke stažení," jsou formuláře pro tisk subtestů v formátu PD,což platí pouze pro KIT. Aplikaci ukončíte kliknutím na „Odhlásit," v horní zelené liště.

Věříme, že užívání aplikace pro Vás bude uživatelsky příjemné a bezproblémové.

Tým Propsyco