O aplikaci

Do aplikace psycholohgických testů se přihlásíte pomoci hesla zaslaného nakladatelstvím Propsyco na Váš mail.

Heslo si můžete změnit až po přihlášení, kliknutím na Vaše jméno v pravém horním rohu. Zároveň si můžete nastavit hladiny spolehlivosti pro KIT. Vysvětlení k hladinám spolehlivosti je uvedeno ve formuláři u jednotlivých políček. K editačnímu formuláři hladin spolehlivosti se dostanete také kliknutím na Vaše jméno v pravém horním rohu aplikace.

Po přihlášení se Vám objeví seznam klientů. Při prvním přihlášení je seznam klientů prázdný. V levém horním rohu je tlačítko „Nový klient." U zadávaných klientů doporučujeme nepoužívat citlivé osobní údaje.(Jméno a příjmení spolu s datem narození je citlivým osobním údajem). Pokud tak činíte je to pouze na Vaší odpovědnosti. Doporučujeme používat kódování jména a příjmení, pomocí něhož budete schopni identifikovat osobu pouze Vy. Datum narození nelze měnit, protože je nutné pro správné vyhodnocení testu.

Po založení klienta se po zmáčknutí tlačítka „Detail," na řádku klienta (pravý horní sloupec) zobrazí přehled informací o klientovi: Kód, Datum narození, Pohlaví a tabulka se seznamem absolvovaných testů. V pravé horní části obrazovky se nachází tlačítka „smazat klienta," a „nový test," a vyhledávací tlačítko k tabulce testu. Po zmáčknutí tlačítka „nový test," s textem "Prosím zvolte vyšetření". Vyšetření zvolíte pomoci rozbalovacího seznamu: "Typ vyšetření(kreditů)". UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné test zvolit musíte mít k testu alespoň jeden kredit (počet Vašich kreditů je uveden v závorce za názvem testu v rozbalovacím seznamu)

Kredity jsou přidělovány na základe přijaté platby.


KIT

Po volbě "Krátky inteligenční test" se Vám zobrazí formulář testu.Políčka označené červeně jsou povinná. Červená barva rovněž ukazuje na hodnoty mimo meze. Datum vyšetření je důležitý údaj, protože slouží k výpočtu přesného věku klienta ke dni testování. Zadávejte prosím datum skutečného testování a nikoliv den vyplnění formuláře. Vzdělání v den vyšetření vyberte ze seznamu. Skóry: Vyplňujte jednotlivé skóry, povolený rozsah je vidět pokud je pole nevyplněno. V mimořádných případech, kdy k danému subtestu nemáte validní skóry, vyplňte do prvního políčka znak "n" takto označený subtest nebude zpracován, ale obdržíte výsledky z validních dat pro ostatní subtesty. V případě, že chybí jediný subtest nelze počítat celkový skór. Subtesty uložíte tlačítkem „uložit," hodnoty lze měnit až do chvíle než zmáčknete tlačítko uložit! Uložením testu je odečítán příslušný kredit a zobrazí se vyhodnoceni testu.


TOMAL-2

Po volbě "TOMAL-2" se Vám zobrazí formulář testu. Políčka označené červeně jsou povinná. Červená barva rovněž ukazuje na hodnoty mimo meze. Datum vyšetření je důležitý údaj, protože slouží k výpočtu přesného věku klienta ke dni testování. Zadávejte prosím datum skutečného testování a nikoliv den vyplnění formuláře. Vzdělání v den vyšetření vyberte ze seznamu. Skóry: Vyplňujte jednotlivé skóry, povolený rozsah je vidět pokud je pole nevyplněno. V mimořádných případech, kdy k danému subtestu nemáte validní skóry, vyplňte do prvního políčka znak "n". Subtesty uložíte tlačítkem „uložit," hodnoty lze měnit až do chvíle než zmáčknete tlačítko uložit! Uložením testu je odečítán příslušný kredit a zobrazí se vyhodnoceni testu.
Při vyhodnocení bude subtest do indexu dopočítán v případě, že splníte následující podmínky: Nebyl administrován jen jediný chybějící subtest v indexu. Index verbálního oddáleného vybavení (IVOV) a Index asociačního vybavení (IAV) musí mít administrované všechny subtesty, jinak není vyhodnocen. V případě, že v indexech chybí dva subtesty, pak tento nebude počítán, ale obdržíte výsledky z validních dat pro ostatní indexy. Výpočty provedené na základě programu přinášejí přesnější výsledky než výsledky získané z tabulek, proto se tyto výsledky se mohou lišit.


CAS2

Online aplikace CAS2 umožňuje vyhodnocení základní i rozšířené diagnostické baterie. Pro zadání údajů o klientech je zapotřebí vložit jejich základní identifikační údaje, datum narození a datum testování. Následně v online formuláři uvádíte hrubé skóry, resp. časy plnění subtestů, které mají stanoveny časové limity, a skóry přesnosti (tzv. poměrové skóry budou vygenerovány automaticky). Je-li skór přesnosti nižší než -10, zapisujete hodnotu -10 (nižší hodnoty už normy nerozlišují). Jakmile je údaj správně vyplněn, rámeček změní barvu z červené na zelenou. Jestliže nebyly administrovány subtesty rozšířené diagnostické baterie, je zapotřebí uvést N (zkratka pro neadministrováno). Jestliže nejsou všechny hodnoty správně vyplněny, neumožní aplikace vyhodnocení dat.
Jakmile označíte ikonu „Uložit" všechna data o klientovi jsou zpracována a Vám je odečten kredit. Následně se zobrazí vyhodnocení. Získáte informace o standardních skórech pro jednotlivé subtesty, dílčí škály i celou baterii, dále budete mít k dispozici tzv. doplňkové skóry a informaci o porovnání výsledků dílčích subtestů v rámci každé škály i vzájemné porovnání škál (tj. informaci, zda jsou rozdíly významné, na jaké hladině významnosti a zda jde o klientovu silnou či slabou stránku). Veškeré výsledky si také můžete vytisknout prostřednictvím ikony „Tisk". Podrobný návod na použití aplikace naleznete v záložce „Ke stažení" – dokument nazvaný Návod CAS.WJ IV. COG

Po volbě „WOODCOCK" se objeví formulář pro záznam výsledků testu. Vyplnění červeně orámovaných políček je povinné-pokud některý test nebyl administrován, zapište „n". Napište datum vyšetření a hrubé skóry do políček k příslušným testům. Před vyplněním je v políčku vidět možné číselné rozpětí – napíšete-li číslo mimo toto rozpětí, program vás na chybu upozorní při ukládání. Vyplnění červeně orámovaných políček je povinné-pokud některý test nebyl administrován, zapište „n", případně před uložením použijte tlačítko „Vyplnit neadministrované", které to udělá za vás. Údaje můžete doplňovat a měnit, dokud vše neuložíte tlačítkem „Uložit" (v tu chvíli se vám odečte kredit za vyhodnocení testu). Objeví se přehledné vyhodnocení výsledků testu. Tlačítko „Tisk" nabízí výběr „Tiskárna" a „PDF". Formát tisku při použití „Tiskárna" je dán vaším lokálním systémovým nastavením a aplikace ho nemůže ovlivnit. Při volbě „PDF" je vygenerován soubor ke staženi ve formátu PDF. Tlačítkem „Zpět" se vrátíte do přehledu klienta. Vyhodnocení testu je možné opakovaně zobrazit bez ztráty kreditu pomoci tlačítka "Vyhodnocení" na řádku konkrétního testu v přehledu klienta. Seznam klientů si zobrazíte kliknutím na odkaz „Klienti" v horní zelené liště. Políčko „Search" umožňuje vyhledat klienty podle jména, data narození či pohlaví.Tlačítko „Detail" u zvoleného klienta vám nabídne seznam jeho testů, u vybraného testu můžeme příslušnými tlačítky zobrazit „Vyhodnocení" nebo „Hodnoty".


Každý z testů si můžet vytisknout - použijte prosím rozbalovací tlačítko "Tisk" s položkami "Tiskárna" a "PDF". Formát tisku při použití "Tiskarna" je dán Vaším lokálním systémovým nastavením a aplikace ho nemůže ovlivnit. Při volbě "PDF" je vygenerován soubor ke staženi ve formátu PDF. Tlačítkem zpět se vrátíte do přehledu klienta. Vyhodnocení testu je možné opakovaně zobrazit bez ztráty kreditu pomoci tlačítka "Vyhodnoceni" na řádku konkrétního testu v přehledu klienta. Seznam klientů si zobrazíte kliknutím na odkaz "klienti," v horní zelené liště. V odkazu „ke stažení," jsou formuláře pro tisk subtestů v formátu PD,což platí pouze pro KIT. Aplikaci ukončíte kliknutím na „Odhlásit," v horní zelené liště.

Na základě zkušeností uživatelů a aktualizace dat byly upraveny výpočty věkových ekvivalentů.

Věříme, že užívání aplikace pro Vás bude uživatelsky příjemné a bezproblémové.

Tým Propsyco